Promptbase – giełda promptów!

Anowu o promptingu, bo ten temat mnie bardzo jara ostatnio.
Wow, jak ten rynek się szybko rozwija!

Pod adresem promptbase.com dostępna jest już giełda promptów – – to znaczy opisów za pomocą których można wygenerować scenę/obrazek w jednym z generatorów grafik AI. Giełda umożliwia sprzedaż i kupno promptów, pokazuje też w miniaturach przykłady generowań.
Ceny? Około $2 za prompt. Ale trzeba przyznać że w większości efekty generowania z tych promptów są rewelacyjne…

Chyba rzeczywiście ilustratorzy i fotografowie mogą powoli szukać innej pracy…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *